Proč je vzdělávání zaměstnanců důležité?

8.5.2022

DEV PACK

Nikdo se s námi asi nebude přít, když řekneme, že bez odborně kvalifikovaných zaměstnanců může organizace jen těžko dosáhnout dobrých výsledků. Když se rozvíjí zaměstnanci, posunuje se dopředu celá firma. A dvojnásob to platí v době inovací a vzniku nových technologií. Na vzdělávání svých lidí je proto nutné nahlížet jako na investici, která vám přinese kvalitu, stabilitu a další rozvoj a růst společnosti.

Vzdělávání zaměstnanců úzce souvisí s rozvojem nových technologií.

Tím hlavním důvodem, proč vzdělávat své zaměstnance, je technologický rozvoj. Vývoj a vznik nových technologií je tím zásadním motorem, který určuje směr trhu. Pokud nechcete zůstat pozadu, musí být vaši lidé na tyto změny připraveni a musí umět s těmito technologiemi pracovat. Protože bez ohledu na to, jak dobré systémy a procesy máte, žádný software nenahradí obchodního zástupce, jehož úkolem je prezentovat vaše myšlenky a vize. Bez vzdělaných lidí, kteří budou zcela ztotožněni s vaší vizí, bude cesta k úspěchu dlouhá a trnitá. I to je důvod, proč podniky kladou tak velký důraz na nábor nových zaměstnanců. Chtějí mít jistotu, že najímají kvalitního zaměstnance. Často však opomíjejí klást důraz na jejich následný rozvoj a vzdělání.

 

Co se skrývá pod pojmem školení a rozvoj?

Dalo by se říci, že všechno, co posune vaše zaměstnance kupředu. Vše, co jim pomůže pracovat na jejich slabých stránkách, co je naučí používat efektivně ty silné. Řeč je samozřejmě o tématech, která jsou relevantní pro vaše podnikání a která vám dlouhodobě budou přínosem. Jako příklad můžeme použít tzv. měkké dovednosti – můžete mít skvělé a technický zdatné zaměstnance, ovšem pokud nebudou schopni prodat dál svou dovednost a přidanou hodnotu vašich produktů zákazníkům, budete ztrácet bez ohledu na to, jak skvělý produkt máte. Nebo příklad z praxe – implementujete nový software, o kterém se domníváte, že vám pomůže v růstu a rozvoji, ale protože vaši lidé neumí software ovládat, kýžený efekt se nedostavuje.

A to je přesně něco, na co jsme narazili v DEV PACKU před několika lety. Když jsme našim klientům pomáhali s implementací produktů, dost často jsme čelili otázkám zaměstnanců, kteří nerozuměli základním vlastnostem softwaru a neuměli jej tedy správně používat. Uvědomili jsme si, že bude zapotřebí více než jednoduchý manuál, aby lidé pochopili, co mají v rukou a mohli naplno využívat naše řešení. A tak se zrodila myšlenka pořádat workshopy a školení. A ukázalo se, že to byla myšlenka správná. Poptávka po školeních a workshopech překonávala naše prvotní očekávání a začaly vznikat také další školící programy týkající se např. měkkých dovedností, vůdčích schopností či projektového managementu.

 

Podle řady průzkumů je vzdělávání velmi ceněným benefitem, který může být pro některé dokonce důvodem ke změně zaměstnání.

Podle některých průzkumů 93 % zaměstnanců zůstane u svého zaměstnavatele, pokud bude mít pocit, že je do jeho kariéry a osobního rozvoje patřičně investováno. A je to pochopitelné. Když dáte zaměstnanci možnost vzdělávat se, bude bezesporu spokojenější, protože mu dodáte pocit, že na něj jeho zaměstnavatel myslí. Zvyšuje se jeho kvalifikace a šance na případné povýšení nebo kariérní posun. Stejně tak se zvyšují jeho potenciální možnosti v případě, že bude muset z firmy odejít a hledat uplatnění jinde. Navíc některé studie uvádějí, že organizace, které takto projevují zájem o své pracovníky, vykazují o 41 % nižší míru absence a o 17 % vyšší produktivitu.

 

Kdo by se měl vzdělávat? Vedoucí pracovníci, nebo řadoví zaměstnanci?

To je otázka, na kterou ne vždy existuje jednoznačná odpověď. Samozřejmě vše začíná na pomyslném vrcholu hierarchie každé společnosti. Tím netvrdíme, že by školení a workshopy na rozvoj dovedností měli absolvovat pouze nejvyšší manažeři, to naopak. Tuto možnost by měli mít všichni zaměstnanci, kteří o to projeví zájem. Ovšem pokud nebude mít tento zájem dostatečnou podporu právě ve vedení společnosti, má myšlenka úspěšného modelu vzdělávání v organizaci jen mizivou šanci na úspěch. Naštěstí přibývá společností, pro které vzdělávání nepatří ani tak do oblasti benefitů, nýbrž je potřeba školení a workshopů vnímána jako nezbytnost a základní předpoklad pro zdravý růst firmy. Systém vzdělávání v organizaci také úzce souvisí s firemní kulturou – je-li otevřená, cítí se zaměstnanci bezpečně, jednají s druhými s úctou a tolerancí. Stačí pak vytvořit vhodné prostředí, jít zaměstnancům příkladem a zaměstnanci se budou chtít vzdělávat sami. Naopak nikdy by nemělo vzdělávání narušovat vzájemnou pohodu na pracovišti. Ze vzdělávání by se neměl stát nástroj, který bude rozdělovat organizaci na ty, kteří se mohou vzdělávat a na ty, kteří se o to musí zasloužit. Ne každý taky musí mít stejný vzdělávací plán. Důležitá je efektivita a rozdílné potřeby jednotlivých oddělení.

 

Proč je důležitý rozvoj zaměstnanců a jaké výhody vám přinese?

 

1. Udržíte si talenty

Je 6x dražší najmout a vyškolit nového zaměstnance, než si ponechat toho stávajícího. Udržet si své talenty je obecně velkou výzvou pro všechny zaměstnavatele a napomůže tomu právě to, že svým lidem poskytnete možnost kariérního rozvoje. Vzdělávání je navíc velmi ceněný benefit – zvýšíte svou atraktivitu coby zaměstnavatele na trhu práce a podpoříte loajalitu svých zaměstnanců.

 

2. Získáte loajálního zaměstnance

Investice do vzdělání vašich zaměstnanců není nikdy zbytečným nákladem. Vaši lidé to ocení a vy to ucítíte především v době, kdy budete potřebovat, aby stáli pevně za vámi a podpořili vás. To je ten okamžik, kdy se vám vaše investice navrátí. V ten moment ucítíte loajalitu svých lidí, kteří vám vaši projevenou důvěru a investici vrátí svou věrností a přístupem. Za každé situace.

 

3. Odstraníte slabé stránky

Máte skvělého kodéra, který však zcela postrádá schopnost odprezentovat cokoli ze své práce? I tohle je v pořádku, protože jak zpíval už Jan Werich: „Ten umí to a ten zas tohle, a všichni dohromady udělají moc.“ Nikdo učený z nebe nespadl, proto svým lidem pomáhejte překonávat své slabé stránky a rozvíjet ty silné. Získáte kvalifikovaného člověka, který své práci rozumí a vykonává ji s minimem chyb, tím si zajistíte větší plynulost procesů, vyšší produktivitu práce a následný zisk.

 

4. Rozvoj budoucích lídrů

Je vašim cílem růst a expanze vašeho podnikání? Pak se musíte zaměřit na potenciál a rozvoj vašich zaměstnanců jakožto budoucích lídrů. Silnou společnost tvoří silní lidé. Rozvoj a vzdělávání budoucích lídrů může vést k řešení vašich největších podnikatelských problémů. Pomůžeme vám vytvořit ve vaší organizaci vynikající lídry rozvojem jejich kompetencí, schopnosti řízení a vedení lidí a strategického plánování. Získáte tak nezávislé vedoucí pracovníky, kteří dokážou činit nezávislá rozhodnutí, aniž byste je k tomu museli neustále zplnomocňovat. Kdo by tohle nechtěl?

 

5. Budujete skvělé týmy

Třešnička na dortu – tím, že svým lidem dáte příležitost objevovat nová témata, zdokonalovat a rozšiřovat své dovednosti, podáváte jim tím v podstatě pomocnou berličku v tom, aby se lépe poznávali a vzájemně lépe spolupracovali. Tím budujete skvělý tým. Ukážete jim, že se mohou opřít jeden o druhého, jak efektivně spolupracovat s kolegy, kteří mají odborné znalosti ve specifických oblastech a vzájemně se tak doplňovat.

V DEV PACKU si uvědomujeme důležitost neustálého vzdělávání a školení zaměstnanců. Kromě mnoha různých školení a workshopů (více o naší na bídce zde), které poskytujeme našich klientům, věnujeme také pozornost vzdělávání a rozvoji vlastních lidí. A pokud to, co zrovna hledáte, není v naší nabídce, i přesto se nám ozvěte. Milujeme nové výzvy a jsme schopni vytvořit vzdělávací program speciálně ušitý na míru vašim potřebám.

Authors: Monika Kinlovicova & Iva Gracova

You may also like…