Nepodceňujete firemní kulturu – je to základ vašeho podnikání

31.5.2022

DEV PACK

Firemní kultura – vynese vás na vrchol, nebo vás zlomí

Firemní kultura je v dnešní době zásadním a klíčovým atributem každé společnosti a ovlivňuje téměř všechny její aspekty. Zdravá firemní kultura může být silným pomocníkem na cestě k plnění podnikatelských cílů, pomáhá nejen při náboru, ale také udržení si stávajících zaměstnanců, dokáže ovlivnit výkonnost týmů a potažmo celé firmy. Je to fenomén, který funguje uvnitř společnosti, stejně jako navenek.

A ve světě, který se z velké části odehrává online, to platí dvojnásob. Proto je tak důležité ji budovat, uchovávat a pečovat o ni. Proto jsou tak významné firemní hodnoty, které nejen zaměstnavatel, ale především zaměstnanci přijmou za své.

Lidé mají osobnost, společnost kulturu

Firemní kultura je podstatnou součástí každé organizace a mohli bychom ji definovat jako všechno, co spojuje zaměstnance a vedení společnosti. Tento pojem v sobě skrývá to, jak organizace a její zaměstnanci působí navenek, jaké má společnost pracovní prostředí, chování, hodnoty, ale také cíle. Její definici zdatně vystihuje citát předsedy správní rady aerolinek Southwest Airlines Herba Kellehera, který prohlásil: „Firemní kultura je to, co lidé dělají, když se nikdo nedívá.“

Některé studie uvádí, že jedním z nejčastějších důvodů pro krach začínající společnosti je špatně sestavený tým, který, i když má výsledky, nedokáže udržet firmu v chodu.

Stejně nebezpečné jsou špatně fungující týmy také pro již zaběhlé společnosti, kde možná není přímo ohrožena jejich samotná existence, nýbrž další růst a zisky. Zdravá firemní kultura je nezbytnou součástí strategie pro úspěch podnikání a potvrzuje to hned několik skutečností:

1/ Potenciál k lepším výsledkům

Ze studie mezi největšími americkými korporacemi vyplývá, že pozitivní a funkční firemní kultura má přímý vliv na výši zisků. Vytváří hodnotu a přitažlivost společnosti na pracovním trhu a podílí se ve světě tvrdě konkurenčních značek na tvorbě zákaznických preferencí a loajality. Vědomé a cílené zacházení s firemní kulturou se může stát velmi efektivním nástrojem úspěchu každé společnosti – zvyšuje produktivitu, snižuje chybovost a snižuje fluktuaci.

2/ Firemní kultura vytváří identitu firmy a posouvá vás před konkurenci

Odborníci se shodují, že úspěšnější jsou organizace se silnou a dynamickou firemní kulturou zaměřenou na zákazníky i zaměstnance. Jakmile se budete soustředit na firemní kulturu, lidé si toho začnou všímat. Snadnější bude také nábor nových kolegů, protože správně vytyčené hodnoty jsou magnetem na schopné lidi.

3/ Menší fluktuace a spokojení zaměstnanci

Už se vám někdy udělalo špatně jenom z představy, že musíte jít do práce? Tohle asi není dobrou vizitkou žádného zaměstnavatele. Firemní kultura by měla být navržena tak, aby zmírnila pracovní stres, vytvářela pracoviště, kde se budou zaměstnanci cítit dobře a vykonávat díky tomu kvalitně svou práci.

Atmosféra ve firmě má zásadní vliv na úspěch či neúspěch v dosahování cílů a efektivity vašich lidí. Jak vzniká firemní kultura? Na vzniku každé firemní kultury by se měla podílet především vize, která udává směr, kterým se chce společnost vydat a dodává všemu smysl. Stejně tak tomu bylo také ve společnosti DEV PACK, která je mimo jiné mateřskou lodí značky DEV Course.

Budování a tvorba firemní kultury a hodnot, které jsou její součástí, vycházela ze vztahu k zaměstnancům, obchodním partnerům a odvedené práci: „Našim lidem jsme oporou a vážíme si jich. Jsme hrdí na jejich výkony a ceníme si jejich odvedené práce. Ke svým zaměstnancům a konzultantům přistupujeme individuálně a dáváme jim prostor pro růst. Záleží nám na každém člověku, který tvoří značku DEV PACK, proto nám nejsou lhostejné ani různé životní situace, které svým lidem pomáháme společně řešit. Pro naše klienty poskytujeme služby nejvyšší kvality a víme, že je to náš tým, který nám to pomáhá vytvářet, proto si jich vždy budeme vážit a podporovat je. Svých partnerů si vážíme a chováme se k nim čestně a důstojně. Víme, že když rostou, rosteme s nimi.“

Tyto myšlenky stojí za vznikem tří základních firemních hodnot, o které se opírá také značka DEV Course:

Inovace

Pracujeme s vlastními inovativními nástroji, díky čemuž jsme o krok před konkurencí.

Orientace na zákazníka

Nasloucháme vašim požadavkům a plně respektujeme potřeby vašeho podnikání.

Hospodárnost

Šetříme váš čas a peníze. Vybereme vhodné uchazeče za vás.

Naše firemní kultura se stala podstatnou součástí identity naší značky. Vyjadřuje vizi a poslání našeho podnikání, udává další směr a přitahuje vhodné talenty pro další spolupráci. Tvoříme budoucnost v souladu s tím, čemu věříme, a naše práce má díky tomu větší smysl.

Authors: Iva Gracova

You may also like…