Budoucnost Recruitmentu: Outsourcing specialistů i náborových služeb

21.11.2022

Iva Grácová

Poptávka po outsourcingu It specialistů a kompletních náborových služeb strmě stoupá. Příčin je hned několik. Firmy přicházejí na to, že jde o jednoduché a efektivní řešení, jak rychle a profesionálně řešit nedostatečné kapacity HR oddělení, a zároveň jde o účinný způsob, jak nacházet vysoce kvalitní zaměstnance.

Firmy čelí nedostatku vysoce kvalifikovaných pracovníků

Přes 50 % evropských firem v IT a komunikacích dlouhodobě bojuje s problémy při náboru IT odborníků. Také české statistiky potvrzují, že na tuzemském pracovním trhu chybí okolo 20 000 odborníků na informační technologie. Ve srovnání s rokem 2021 se poptávka po programátorech, vývojářích a dalších profesích v IT zvýšila zhruba o 40 %. Počet neobsazených pracovních pozic se počítá na desetitisíce a firmy vedou nekončící boj při náboru IT odborníků, stejně jako dalších vysoce specializovaných pracovníků.

Outsourcing IT specialistů umožňuje firmám flexibilně zajistit potřebné personální kapacity díky využití externího dodavatele. Technologické znalosti a dovednosti klíčové pro dokončení projektu do firmy přinesou externí IT specialisté, kteří často bývají zaměstnanci přímo poskytovatele outsourcingu. „Firmy se na nás dlouhodobě obracejí s žádostí o pomoc při hledání nezávislých odborníků, jejichž práce je navázána na plnění určitého projektu. S nástupem většího využívání home office a remote práce navíc začaly mnohé firmy spolupracovat se specialisty ze zahraničí v daleko větší míře, než jsem si ještě před pár lety dokázali představit. Tento trend vede k nebývalým možnostem nejen firem, ale i samotných specialistů, což je cesta, kterou podporujeme a jsme její součástí,“ komentuje situaci CEO společnosti DEV PACK Dagmar Poláchová.

Proč outsourcovat IT specialisty?

  • IT odvětví se vyvíjí rychleji než ostatní obory, některé firmy proto mohou mít problém udržet krok ve vzdělávání interních zaměstnanců a rozvoji jejich dovedností. Outsourcing pomáhá tím, že do firmy přináší nové a velmi dobře vyškolené profesionály.
  • Firmy musí flexibilně reagovat na měnící se ekonomickou situaci, konkurenční tlaky a vývoj na trhu práce. Díky outsourcingu je snadnější IT kapacity přizpůsobit aktuálním potřebám organizace, což někdy není možné docílit klasickým náborem interních zaměstnanců vlastními silami.
  • Outsourcing IT specialistů snižuje operativní náklady tím, že část IT kapacit přechází na bedra externího dodavatele, jenž je placený z kapitálových nákladů. Tím se management může vyhnout problémům se schvalováním nových interních pozic.

Od dodání IT specialistů až ke kompletnímu outsourcingu náborových služeb

Myšlenka outsourcovat kompletně nábor zaměstnanců vznikla původně z potřeby menších firem a startupů, které zpravidla nemají vlastního náboráře nebo HR oddělení. Velmi rychle se však rozšířila i mezi zaběhlé firmy různých velikostí. Proč? Nábor zaměstnanců je často spojen s nemalými finančními náklady a nejistým výsledkem, proto začal vznikat nový trend, který přenáší dodatečné aktivity a rizika na externího dodavatele v podobě společnosti specializující se na nábor zaměstnanců a outsourcing služeb.

V dnešní době je již outsourcing náborových služeb nedílnou součástí velké části menších i velkých nadnárodních organizací. Jedná se o proces řešící nejen komplikace s nedostatkem vlastního personálu, ale také významnou pomoc v období, kdy se firmy vlivem útlumu potýkají s nadměrným počtem zaměstnanců, které potřebují alokovat na nové pracovní příležitosti. „Poslední dobou jsme zaznamenali rostoucí poptávku na dodání kompletních náborových služeb. Nejde je o samotný nábor, ale také pomoc s uplatněním zaměstnanců, jejichž firmy se ze dne na den ocitli bez zakázek, a tím i bez práce.  I to byl důvod vzniku divize DEV Course, která poskytuje kompletní služby pracovní agentury, včetně náboru zaměstnanců a služeb outplacementu,“ pokračuje dál Dagmar Poláchová.

Stěžejním důvodem, proč se organizace obracejí na personální agentury ve stále větší míře, je užší specializace firem, které nechtějí na svá bedra přenášet ostatní činnosti, jež přímo nesouvisí s předmětem jejich podnikání a v konečném důsledku jim negenerují žádný zisk.

Dalšími benefity jsou kromě úspory nákladů a času také vyšší kvalita náborových zdrojů a celkově efektivita náborového procesu.

You may also like…